U bent hier

Onze politici zijn het moe!

Een koekje van eigen deeg

Op deze speciale dinsdag 11-12-13, besluit Vlaams parlementslid Fientje Moerman dat de maat vol is. Kiezers, journalisten en andere zelfverklaarde politicologen moeten er aan geloven in een wel héél eigenzinnig stuk. Zoals u weet, kunnen we hier bij Dungeonraiders een portie eigenzinnigheid best pruimen en al helemaal als het vanuit onverwachte hoek komt.

Politieke correctheid

Het gebeurt namelijk niet elke dag dat we de échte mening van een politica met aanzien te horen krijgen. Zoals ze in haar opiniestuk Ontluisd, verguisd en angstig zelf aanhaalt, is deze subsoort van de homo sapiens veelal gebonden aan partijstrategie. Van een verkozene van het volk en advocate mag je bovendien verwachten dat ze in het bezit is van een dosis intelligentie.

Dat blijkt ook. Of u het nu eens bent met de algemene teneur in dit stuk of niet, zelfs u zal moeten toegeven dat mevrouw Moerman duidelijk en concreet verwoordt wat er bij de huidige politieke klasse leeft.

Jammer

Jammer genoeg leeft ze haar eigen punten van kritiek niet altijd even streng na en zijn veel van haar collega's er zelf(s) de oorzaak van. Zo heeft ze weinig begrip voor personen die de publieke functie niet kunnen onderscheiden van de persoon erachter. Nochtans zie ik haar collega's elke dag maar wat graag deelnemen aan openbare uitzendingen die niets met politiek te maken hebben.

Dit is op zijn zachtst uitgedrukt contradictorisch te noemen. Indien wij, als collega inwoner van deze staat, worden geacht onze verkozenen te evalueren op hun politieke kunnen en verwezenlijkingen, lijkt een logisch gevolg dat ze zich op nationaal niveau alleen in die rol vertonen. Ik ben niet tegen menselijkheid in ons parlement, integendeel. Profileringsdrang, zeker het zich willen voordoen als gewone burger, heeft echter een omgekeerd effect en staat los van de eigenschappen van een goed staatsman of -vrouw.

Zou het iemand verbazen wanneer er zelfs gesteld wordt dat een systeemcrash nodig en juist positief zal geweest zijn, ondanks de wereldwijde impact?

Probleem

Wat ons meteen bij de kern van de zaak brengt. Ministers, parlementsleden, senatoren en bij uitbreiding burgervaders en gouverneurs: het zouden de hoogst aangeschreven functies in onze maatschappij moeten zijn. Personen die toetreden tot de wetgever, dienen in de ideale wereld te beschikken over uitermate veel kennis, inzicht in het mens-zijn en nederige blik op zichzelf en hun omgeving. Op deze manier kunnen ze hun droom over een betere samenleving proberen te bewerkstelligen. Dit is heden ten dage allerminst het geval en wordt door het stukje proza van boven vernoemde Open VLD politica nogmaals bevestigd.

Wereldvreemd

Volgens mevrouw Moerman horen volksvertegenwoordigers net zoals hun kiezers te zijn. Dat dit hun inzicht in het denken van hun medemens aanscherpt, is vanzelfsprekend. Dat dit uitmondt in een waslijst aan angsten, is dit veel minder.

De lijst in kwestie is eerder een bewijs dat de bewoners van ons politiek landschap helemaal niet waardig zijn hun ambt te dragen. Met alle respect voor de personen achter de functies, de precaire situatie waarin we ons bevinden, is het gevolg van onkunde en onwil op politiek vlak. De non-hervorming van de bancaire wereld is hiervan het beste voorbeeld. Toch zal onze eerste minister bij een volgende systeemcrash zonder verpinken verkondigen dat zijn ploeg in het algemeen en hijzelf in het bijzonder hieraan niets konden verhelpen en hun uiterste best doen om puin te ruimen. Zou het iemand verbazen wanneer er zelfs gesteld wordt dat de crash nodig en juist positief zal geweest zijn, ondanks de wereldwijde impact?

Het zijn dit soort uitwassen, het effenaf staalhard verkondingen van leugens allerhande, die de modale burger doen concluderen dat het allemaal zakkenvullers, postjespakkers en profiteurs zijn. Oplossingen hiervoor zijn niet altijd even voor de hand liggend, al kan gezond verstand ons hierbij een heel stuk op weg helpen, zoals u hier reeds eerder kon lezen.

Gemiste kans

In deze rechtstaat is men, althans in theorie, onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. De bewijslast tegen al wat politiek uitstraalt is ondertussen torenhoog. Als advocate ware mevrouw Moerman een aangewezen persoon geweest een echt antwoord te formuleren op de vragen van het gepeupel. Het blijkt een gemiste kans.

Ps. Een paar dagen later reageert een ander vooraanstaand politica in een afscheidsinterview. Nagels en koppen en zo...