U bent hier

Nog één keer

Een wijdverspreid probleem

Het zal u misschien opgevallen zijn: de laatste weken verschijnt er bitter weinig op deze website. Niet alleen door een gebrek aan interessante nieuwtjes, maar evenzeer als gevolg van een inspiratieloze periode van ondergetekende door een chronisch tekort aan slaap.

Slaap verheft lichaam en geest

Iedereen weet het en toch is het in mijn directe omgeving weinigen gegeven: de wereld is niet alleen mooier na een verkwikkende nachtrust, elk onderdeel van je lichaam functioneert ook beter. Acht uur slaap per dag is volgens specialisten hetgeen de gemiddelde volwassene nodig heeft om zijn of haar batterijen helemaal op te laden. Proefondervindelijk kan ik u meedelen dat dit in mijn geval zo ongeveer klopt. Niet tegenstaande ik me graag nog een tiental keer extra omdraai en urenlang kan genieten van een warm bed, is het voor mijn eigen tempel beter een continu ritme op te bouwen van exact voldoende slaap, zonder uitspattingen.

One More Turn

Dit alles is echter gerekend buiten het 'One More Turn'-syndroom ('OMT'). De gamers onder ons zullen meteen denken aan de Sid Meier's klassieker Civilization, maar ook in de minder virtuele wereld is 'OMT' een vaak voorkomend probleem. Zo heeft onderzoek aangetoond dat slaaptekort als gevolg van 'OMT' in 96% van de gevallen de aanleiding is van het op pad sturen van kinderen jonger dan zes met wat alleen kan omschreven worden als ongelijke linker en rechter voetverwarmers.

Houders van 2 X-chromosomen weten het al langer: mannen zijn simplistische wezens.

Bewijs genoeg om deze psychische aandoening als zeer gevaarlijk te catalogeren en meteen aanleiding om samen de remedies op te lijsten. Vooraleer we hiermee starten, is het nodig u op de hoogte te brengen van mogelijke varianten en eventuele ziektebeelden. Zodoende kan u bij de eerste tekenen meteen ingrijpen.

  • NEP: Nog één pintje
  • NEABB: Nog één aflevering van Big Bang
  • NESW: Nog één spelletje wies
  • NEAAADK: Nog één keer de afgang van Anderlecht Achter de Kazerne bekijken
  • NERC: Nog één regel code

Het hierboven aangehaalde onderzoek toont aan dat zowel bij mannen als bij vrouwen een aandacht deficit in combinatie met een laag zelfbeeld een veel voorkomende oorzaak is. Oplossingen zijn dan ook verschillend naar gelang het geslacht van de patiënt.

De mannelijke 'OMT'-lijder

Houders van 2 X-chromosomen weten het al langer: mannen zijn simplistische wezens. Aangezien alcohol voor 'OMT'-patiënten veelal een negatief effect heeft, is een afgeleide van de alom gekende 'BES'-behandeling (Bier - Eten - Sex) aan te raden, namelijk de 'ES'-behandeling. Niet alleen zal de persoon in kwestie zich na enkele dagen een stuk zekerder voelen, bij een juist evenwicht zal de neiging tot 'OMT' op natuurlijke wijze verdwijnen met een gezonde dosis slaap tot gevolg. Positieve neveneffecten zoals een betere algemene gezondheid en lichaamsbouw zijn bij langdurige behandeling niet onmogelijk. Daar het voor de verstrekster van deze behandeling fysiek en mentaal zeer belastend kan zijn, is het aan te raden tijdelijke hulp in te schakelen, waarbij het 'E' en 'S' component afwisselend wordt toegediend.

De vrouwelijk 'OMT'-lijder

Uit jarenlang onderzoek kunnen we concluderen dat een persoonlijke aanpak noodzakelijk is. Waar alle mannen ongeveer hetzelfde reageren, is dit bij het sterke geslacht veel minder het geval. Het is dan ook zaak zeer nauwlettend te luisteren om zo na te gaan op welke manier de patiënte het meest naar belangstelling verlangd. Als man mag u er niet van uitgaan dat u het onderwerp hiervan zal zijn - uw aandacht wordt in de meeste gevallen als vanzelfsprekend beschouwd, net zoals de tijdelijke stopzetting van nevenactiviteiten zoals daar zijn: voetbal, pinten drinken met de maten en het bekijken van pornografisch materiaal. De 'ES'-behandeling is in de meeste gevallen dan ook niet van toepassing en verliest bovendien maar al te vaak en te snel zijn 'S'-onderdeel met 'NESC' (Nog één stuk chocolade) en een vicieuze cirkel tot gevolg. Begeleiding van een specialist is, ondanks uw natuurlijke tegenkanting, essentieel. Niet alleen zal deze u van een duwtje richting oplossing kunnen voorzien, het is voor de patiënte meteen een bewijs dat u geloof en waarde hecht aan haar verhaal, al is dit misschien in het echt niet het geval.

Hoekjes

Een steeds modernere samenleving brengt ook steeds andere en minder voor de hand liggende problemen met zich mee. We mogen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat 'OMT' slechts de eerste is van een hele resem hinderpalen die de meesten onder ons op hun pad zullen tegenkomen. We zien het dan ook als onze plicht u tijdig op de hoogte te brengen van de mogelijke gevaren die in elk hoekje van het mens-zijn schuilen.